• Nghe bạn nói cái này hay lắm Mình mua xài trước mắt thấy nó rất hiệu quả mình dùng khoảng 15 ngày là thấy nó ra hết cùi mụm Mình cảm thấy mụn không còn xuất hiện nữa ra mình cũng thấy hết nhờn mặt nó đẹp hơn trước khá nhiều Có một điều mình không hài lòng là shipper giao hàng làm việc kỳ cục quá. giao hàng gì chỉ giao tới trước ngõ ngõ làm khó đủ điều mới chịu giao cho mình , MÌNH MUA MÌNH TRẢ TIỀN CHỨ CÓ THIẾU HỌ Đ âU .nào là có đủ tiền mới giao, phải chuẩn bị tiền đủ họ mới tới giao , không là họ không thèm tới , họ không chịu chờ …lala la nữa tuy nhiên serum hiệu quả trị hết mụn của mình 5 sao còn shiper mình cho 1 sao thôi 🙁

    fac17c74b968cb8a45c2dd61aae50428
    Serum trị mụn Doctor care